מגמת קרימינולוגיה ומדעי החברה

למה אנשים מחליטים לקום בבוקר ולבצע פשע? מה הגורמים הפסיכולוגיים, ואיך אפשר להבין את דפוסי המחשבה של הפושעים כדי למנוע פשעים בעתיד? זה בדיוק מה שאתם הולכים ללמוד! בלימודי הקרימינולוגיה נלמד 3 תחומים עיקריים  אשר לכל אחד מהם השפעה על חקר ההתנהגות שמובילה לפשע: 1. פסיכולוגיה 2. ביולוגיה 3. סוציולוגיה מה מוביל אנשים לביצוע עבירות […]