גשר לקשר

אין כמו אומנות כיצירת קשר מקרב בין אנשים, תרבויות ועמים.