ייחודיות

תכנית אישית מותאמת אליך

זוכת פרס "התמונה החינוכית" תשע"ו

טיול שנתי ייחודי וחוויתי

למידה בקבוצות קטנות 

תכנית חינוכית להעצמה אישית

תכנית ה"מתמחים"

מגמות מובילות שהופכות לקריירה 

תכנית מותאמת למצטיינים

מתחילים ללמוד בשעה 09:00

מרכז חוויה 360

תעודת בגרות מלאה וטכנולוגית 

יום שישי חופשי

מענקים כספיים לפיתוח יזמות תלמידים

טיול שנתי ייחודי וחוויתי