המודל החינוכי

מודל גימסיה -  גשר לעתיד

ייחודיות בתי הספר של רשת “גימנסיה” היא בבניית גשר אישי ליצירת עתיד מיטבי עבור מגוון בני נוער שהמסגרת “הרגילה” לא התאימה עבורם(לקויי למידה, יחסי חברות לקויים , בני נוער בעלי עיסוקים ותחביבים וחינוך מיוחד מסלול 07). 

מודל שמטפל בצד הרגשי של התלמיד בתהליך שנקרא “Holding”’, בונה את התלמיד להצלחות בדרך ברורה ומובנת מהקל לכבד וכל זה לצד תהליכי הכנה והכוונה אל העתיד לא נודע.

תחת מודל זה מובילה הרשת כל תלמיד ותלמידה אל סיום בית הספר התיכון ברף הגבוה ביותר עבור עצמו/ה כשאחוזי מעבר הבגרויות עולה מדיי שנה הגם שמדובר  באתגרים מורכבים.

קווים לדמות בוגר גימנסיה